Algemene voorwaarden

De verkoper

Deze verkoopsvoorwaarden hebben betrekking tot het gebruik van de webshop van 't Kleermakertje. 't Kleermakertje is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 732.810.254. Het BTW nummer is BE 732.810.254. Het ondernemingsadres is Klakvijverstraat 95, 9500 Geraardsbergen.

De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van 't Kleermakertje wordt geplaatst via www.tkleermakertje.be/privacyverklaring.

De webshop 't Kleermakertje werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden inzetten.


De klant

Eenieder die een bestelling plaatst op de webshop van 't Kleermakertje wordt behandeld als een klant. Deze is een natuurlijk persoon en dient bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 over de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.


De bestelling

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Alle producten die door 't Kleermakertje worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan 't Kleermakertje aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de webshop worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen in geval van onduidelijkheid. 

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.tkleermakertje.be. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden, zijnde handelaars, te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de verkoper.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.


De betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw (21%).

De verzendkosten bedragen €6,00 indien het aankoopbedrag van de bestelling kleiner is dan €50,00 (exclusief BTW); deze kosten vervallen indien het aankoopbedrag van de bestelling groter is dan €50,00 (exclusief BTW).

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, American Express, overschrijving, PayPal, Belfius online, ING online, KBC online.

Indien de door u bestelde goederen niet binnen 7 werkdagen leverbaar zijn, dan verplicht 't Kleermakertje zich contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres. Bij het niet kunnen leveren stort 't Kleermakertje het bedrag binnen 14 dagen terug op uw rekening.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatische terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met info@tkleermakertje.be om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.


Bevestiging van de bestelling

Nadat het systeem voornoemde de betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.


Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. 

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, postkantoor, postpunt of pakketautomaat van Bpack 24/7 wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via de daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost. De klant die kiest voor levering in een postkantoor, postpunt of pakketautomaat ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 10 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen.De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.


Retour

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Op het moment dat stoffen verkocht worden, heeft 't Kleermakertje die stoffen op maat verwerkt.
Het is dus ook niet mogelijk om artikelen retour te sturen.

U mag ons altijd contacteren via mail: info@tkleermakertje.be


Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de webshop.


Aansprakelijkheid voor gebruik van de webshop

De webshop van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.


Bescherming van de privacy

Zie onderdeel Privacyverklaring - beschikbaar op de website (www.tkleermakertje.be/privacyverklaring).


Intellectuele eigendom

Zie onderdeel Privacyverklaring - beschikbaar op de website (www.tkleermakertje.be/privacyverklaring).


Bevoegdheid en toepasselijk recht

Zie onderdeel Privacyverklaring - beschikbaar op de website (www.tkleermakertje.be/privacyverklaring).
  • Follow us